Phong tục là toàn bộ những hoạt động sống của con người được hình thành trong quá trình lịch sử và ổn định thành nề nếp, được cộng đồng thừa nhận, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phong tục không mang tính cố định, bắt buộc như nghi thức, nghi lễ, nhưng cũng không tùy tiện như hoạt động sống thường ngày. Tập quán (hay tập tục) là thuật ngữ được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Dưới góc độ ngôn ngữ, tập quán là một thói quen được hình thành lâu đời được mọi người tuân theo. Là những quy tắc xử sự được hình thành một cách tự phát lâu ngày trong đời sống, xã hội và được chủ thể thừa nhận là quy tắc ứng xử chung. Những tập tục lạc hậu được gọi là Hủ tục

Có thể hiểu Phong tục là lễ nghi, cách bày trí... còn tập tục là những thói quen sống như ăn trầu, cà răng, căng tai...

Thể loại con

Thể loại này gồm 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Phong tục Việt Nam”

196 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 196 trang.

T