Bảng kê ngày hoàng đạo, hắc đạo theo lịch can chi từng tháng.

2020-03-29 173913.png

Đối chiếu bảng trên thì biết : - Ngày hoàng đạo của tháng giêng và tháng 7 âm lịch là những ngày tý, sửu, tị, mùi. - Ngày hắc đạo của tháng giêng và tháng 7 âm lịch là những ngày ngọ, mão, hợi, dậu.