Nhiều hủ tục còn tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc Bana ở Koong Chro (Gia Lai). Đó là hủ tục vợ chết hoặc chồng chết, người còn lại cũng lên rẫy tự tử , để lại những đứa con thơ không nơi nương tựa. Bình quân hàng năm trên địa bàn huyện có hàng chục vụ vợ hoặc chồng chết thì người còn lại đã tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây định mệnh hoặc bằng thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột….

Và họ đã để lại những đứa con thơ cho người thân phải nuôi nấng. Những đứa trẻ mất cả bố lẫn mẹ do hủ tục lạc hậu này đều rất khó khăn, họ rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng để có thể vươn lên trong cuộc sống.