Trăm sự đều kỵ

 • Tháng 1 Thọ tử ở các ngày Bính Tuất
 • Tháng 2 Thọ tử ở các ngày Nhâm Thìn
 • Tháng 3 Thọ tử ở các ngày Tân Hợi
 • Tháng 4 Thọ tử ở các ngày Đinh Tỵ
 • Tháng 5 Thọ tử ở các ngày Mậu Tý
 • Tháng 6 Thọ tử ở các ngày Bính Ngọ
 • Tháng 7 Thọ tử ở các ngày Ất Sửu
 • Tháng 8 Thọ tử ở các ngày Quý Mùi
 • Tháng 9 Thọ tử ở các ngày Giáp Dần
 • Tháng 10 Thọ tử ở các ngày Mậu Thân
 • Tháng 11 Thọ tử ở các ngày Tân Mão
 • Tháng 12 Thọ tử ở các ngày Tân Dậu