Một số dân tộc ở Tây Nguyên như Ba na, Êđê... còn duy trì hủ tục này. Sau khi chồng (vợ) chết, người vợ buộc phải lấy em chồng (vợ) để duy trì nòi giống. Ngoài ra, khi người bố chết, con trai có quyền lấy vợ lẽ của bố. Đặc biệt, khi chú chết, cháu trai có quyền lấy vợ của chú.

Đó là mới nói sơ qua miền núi. Nếu bạn có về các tỉnh, thành thì vẫn thấy nhiều hủ tục lạ đời khác -- kể cả hủ tục “đầu tiên” tức “tiền đâu” mà chúng ta ưa bị hạch sách. Dĩ nhiên, kể làm gì các hủ tục của đảng ta, khi họ bất kể gì tới nỗi đau của dân mình.