Người Giẻ Triêng ở Đăk Long, Đak Glei (Kon Tum) vẫn còn tục thiên táng. Những người chết trong buôn đều được mang vào rừng Vai Trang để “treo”. Trong khu mộ của dân tộc này có hơn 100 cỗ quan tài được đặt ở các tư thế khác nhau.

Không ai được phép đặt chân đến khu vực này, nếu không “con ma sẽ theo về nhà”. Tùy theo điều kiện kinh tế của từng gia đình mà những cỗ quan tài “treo” này được che chắn hay không. Nhưng hiện nay, cùng với sự hủy hoại của thời gian, các xác chết này bị phân rã rất mạnh, khiến khu rừng bị ô nhiễm trầm trọng.