Nghi thức cúng lễ, chôn cất người chết, thể hiện quan niệm cho cấu tạo con người gồm thể xác và hồn phách, biểu lộ sự xót thương đối với người chết. Lễ tang cũng nhằm đưa linh hồn người chết tới chỗ an vui, được siêu sinh tịnh độ, nên cũng được gọi là việc ma chay. Nhiều chi tiết lễ tang được quy định trong cuốn “Thọ Mai gia lễ”. Theo sách, theo tập tục, nghi lễ khá phức tạp, nhưng thực tế thường được châm chước tuỳ hoàn cảnh gia đình. Chính Thọ Mai gia lễ đã ghi ngay ở trang đầu câu nói của Khổng Tử: “Tang, dữ kỳ dị dã, ninh thích” (“trong tang lễ, chủ yếu là nỗi đau buồn hơn việc theo đúng nghi thức”) (Luận ngữ, Bát dật). Lễ tang có thể chia thành ba phần: lúc lâm chung; chuẩn bị việc đưa đám, đưa đám và chôn cất.