Người Dao Đỏ ở bản Nà Cháo, xã Cốc Đán, Ngân Sơn có tục lệ: “Người chết không được chôn ngay mà phải chờ đến ngày tốt mới được mang đi”. Thầy cúng trong bản là người duy nhất có thể biết được ngày nào tốt.

Cũng vì hủ tục này mà có người chết để đến hơn 100 ngày vẫn chưa được phép mang chôn. Người sống sợ rằng, nếu hạ huyệt, họ sẽ gặp những trường hợp rủi ro như lụn gia bại sản, con cháu chết sớm, bệnh tật...