Đó là một trong những hủ tục còn tồn tại từ rất lâu đời của các dân tộc ít người Tây Nguyên. Người ta quan niệm, ma lai mang đến cho con người những hiểm họa kinh hoàng, gây chết chóc, bệnh tật cho mọi người trong buôn làng.

Những người bị tình nghi là ma lai sẽ bị kiểm tra bằng những hình thức rất dã man. Người ta bắt người bị tình nghi lấy chiếc vòng đồng trong một nồi nước đun sôi. Hay một hình thức thử khác, họ đào một chiếc hố sâu, chất củi đốt cháy bùng bùng và buộc người bị tình nghi nhảy qua.

Dã man hơn, người ta còn đun chảy chì và bắt người bị tình nghi dí tay vào đó. Tất cả những kiểu thử này, nếu người bị tình nghi không làm được đều bị coi là ma lai. Hủ tục man dại này đã khiến cho nhiều người bị chết oan.