Ở một số vùng nông thôn nước ta còn tồn tại những hủ tục kiểu này. Khi con gái trong nhà đã quá tuổi mà không lấy chồng, các ông bố bà mẹ đều nghĩ rằng: “Có lẽ chúng bị nguời âm theo đuổi” (").

Vì lẽ đó mà họ đi xem bói, xem ngày để làm lễ cưới và đốt hình nhân thế mạng với chủ ý dùng hình nhân đó để thay thế con gái mình gả cho người âm. Lúc đó, mới hy vọng cô con gái sẽ lấy được chồng vì tên “người âm” kia không còn theo đuổi nữa.