Kính chào quý vị!

Cộng Đồng Việt (congdongviet.net) là một website hay nói khác hơn là một thư viện mở, tại đây chúng tôi lưu trữ và phổ biến mọi thứ về văn hóa Việt Nam hầu cho những ai cần tham khảo, cung cấp tài nguyên đều có chỗ để học tập và trao đổi

Tài nguyên trong trang này gồm:

Pen-66x66.png
Văn chương Việt Nam
Kho tàng văn hóa Việt
Lion.png
Lễ hội Việt Nam
Các lễ hội, tục thờ cúng...
Dangnhocom-theater-66x66.png
Văn hóa Việt Nam
Các giá trị bản sắc dân tộc
Gyongbokgung.png
Di tích Việt Nam
Các thông tin về địa lý, đặc tính vùng miền
Child.png
Ngôn ngữ tiếng Việt
Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt
Noodle.png
Ẩm thực Việt Nam
Các món ăn, món bánh khắp nơi
Money.png
Tiền tệ Việt Nam
Tiền Việt Nam qua các thời kỳ
Yin-yang.png
Phong tục Việt Nam
Tín ngưỡng của người Việt
China (1).png
Nghệ thuật Việt Nam
Âm nhạc, hội họa...
Vietnam.png
Nghề Việt Nam
Tập quán, hủ tục của người Việt
Woman.png
Trang phục Việt Nam
Trang phục, trang sức...
Halong-bay-vietnam.png
Trò chơi dân gian
Những sinh hoạt cộng đồng
Asia.png
Tập tục Việt Nam
Tập quán, hủ tục của người Việt
Ramen.png
Đặc sản Việt Nam
Tập quán, hủ tục của người Việt
Vietnamese.png
Con người Việt Nam
Tập quán, hủ tục của người Việt
Guitar.png
Đời sống Việt Nam
Tập quán, hủ tục của người Việt
Các thể loại khác

Các liên kết hữu ích

Chúng ta có khoảng 1.225 đề mục
Tạo trang mới