Người Giẻ Triêng ở vùng cao H.Phước Sơn (Quảng Nam) quan niệm phụ nữ chưa chồng mà có con sẽ mang lại xui xẻo cho dân làng nên buộc họ vào rừng sinh con.

Ở nhiều xã miền núi của H.Phước Sơn như Phước Lộc, Phước Thành… bây giờ, có hàng chục phụ nữ địa phương bị những phu vàng trong và ngoài tỉnh gạ gẫm, đến khi đã “no xôi chán chè” rồi thì “quất ngựa truy phong”… Các cô phải một mình vượt cạn trong rừng, đối mặt nhiều hiểm nguy, con cái của họ cũng phải lớn lên ở rừng.