Dây chuyền thường bằng bạc, phụ nữ đeo ở thắt lưng làm trang sức, thường có kèm theo quả cà đựng vôi, díp nhổ lông mày, chìa khoá (cổ)...