1. Xa mỏi chân, gần mỏi miệng 

2. Xa xôi, em chớ ngại ngùng
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa 

3. Xa xôi, xích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ 

4. Xay lúa thì khỏi bồng em 
5. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ 

6. Xấu xa cũng thể chồng ta
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người 

7. Xẩm lai ăn chay sình bụng
Ăn vụng rụng răng
Ăn măng rách lưỡi
Ăn bưởi the thẹ.. 

8. Xẩm lai đái góc xoài
Bị phạt đồng hai
Kêu chú cai phạt đồng chín
Kêu chú lính phạt hai đồng... 

9. Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niền sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Ðể cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng 

10. Xỉa cá mè, đè cá chép
Tay nào đẹp thì đi buôn nem
Tay nào đen thì ở nhà sờ tí mẹ 

11. Xin ai chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người 

12. Xin anh chớ nói yêu thương
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa 

13. Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Ðừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu 

14. Xin em đừng giận đừng hờn
Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành? 

15. Xỏ lá ba que 

16. Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa
Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua
Thấy ai mở gói xề xề lại
Miệng hỏi, tay rứt đùa 

17. Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi 

18. Xưa kia có thế này đâu
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặp vào 

19. Xưa kia ngọc ở tay ta
Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người 

20. Xưa kia ngọc ở tay ta
Vì ta thiếu đức, ngọc qua tay người