Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục
Thiên thu nghĩa trọng đức sinh thành