1. Vạn sự khởi đầu nan 
2. Vải thưa, che mắt thánh 
3. Văn hay chẳng lọ dài dòng 
4. Văn hay, chữ tốt 

5. Văn thi phú lục chẳng hay
Trở về làng cũ, học cày cho xong
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng
Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên
Hết mạ ta lại quảy thêm
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong
Nữa mai lúa chín đầy đồng
Gặt về đập sảy bỏ công cấy cày 

6. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm 
7. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm 

8. Vắng đàn ông quạnh nhà
Vắng đàn bà quạnh bếp 

9. Vắng sao hôm có sao mai
Vắng chàng thiếp đã có trai trong nhà 

10. Vân Tiên cõng mẹ chạy ra
Ðụng phải cột nhà, cõng mẹ chạy vô
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô
Ðụng phải cái bồ, cõng mẹ chạy ra 

11. Vân Tiên cõng mẹ trở ra
Ðụng phải Chà Và cõng mẹ trở vô
Vân Tiên cõng mẹ trở vô
Ðụng phải ông Tây cồ cõng mẹ trở ra 

12. Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Ðường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng
Ðưa nhau một bước, một đàng
Cỏ xanh hai dãy mấy hàng châu sa 

13. Vất vả có lúc thanh nhàn
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho 

14. Vật đổi, sao dời 
15. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng 

16. Ví dầu cá bống hai mang
Cá trê hai ngạnh, tôm càng sáu râu
Sáu râu lột vỏ bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng đặng nuôi mẹ già 

17. Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre vắt vẻo, ghập ghềnh khó đi
Khó đi mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi
Kéo chơi ba tiếng đờn cò
Ðứt dây đứt nhợ quên hò sự xang 

18. Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng
Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về 

19. Ví dầu lịch vắn lươn dài
Quạ đen, cò trắng, thằng chài xanh lông 

20. Vì chưng bác mẹ em nghèo
Cho nên em phải băm bèo, thái khoai 

21. Vì mây nên núi lên trời
Vì cơn gió thổi, hoa cười với trăng 

22. Vì sông nên phải lụy thuyền
Chớ như đường liền, ai phải lụy ai! 

23. Vì tình em phải tới nơi
Trăm năm duyên phải một ngày mà nên 

24. Vị gì một giải Sông Ngân
Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang 

25. Vô chùa lạy Phật cầu chồng
Ông Phật ổng nói đờn ông hết rồi 

26. Vỗ tay, vỗ tay
Bà cho ăn bánh
Không vỗ tay
Bà đánh trên tay 

27. Vui từ trong cửa vui ra
Buồn từ ngã bảy, ngã ba buồn về 

28. Vườn rộng đừng trồng tre ngà
Nhà rộng chớ chứa người ta 

29. Vừa ăn cướp vừa la làng 

30. Vừa đi, vừa đợi, vừa chờ
Nhanh chân thì kịp, lờ đờ thì thôi