Ông già ngồi cạnh bờ sông
Có trăm con mắt mà không thấy đường.