(Truyền thuyết). Hùng Vương thứ 18 kén chồng cho con gái là Mỵ Nương. Sơn Tinh (Thần núi) và Thuỷ Tinh (Thần nước) cùng đến cầu hôn. Hùng Vương hứa gả con gái cho người nào mang lễ vật đến trước. Sơn Tinh đem lễ vật đến sớm hơn và được đưa Mỵ Nương về núi. Thuỷ Tinh đến sau nổi giận dâng nước sông lên đánh Sơn Tinh. Nước dâng lên đến đâu Sơn Tinh làm cho núi đồi cao lên đến đấy. Cuối cùng Thuỷ Tinh thua trận, nước rút. Hàng năm, cuộc chiến lại diễn lại. Truyền thuyết này phản ánh các trận lụt do sông Hồng gây ra và việc trị thuỷ ngày xưa.