1. Ra đi là sự đã liều
Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa 

2. Ra đi ngó trước ngó sau
Ngó nhà thấy cột, ngó nhau thấy buồng 

3. Ra đường bà nọ bà kia
Về nhà không khỏi cái nia cái sàng
Ra đường võng lộng nghêng ngang
Về nhà hỏi vợ cơm rang đâu rồi 

4. Ra sông mới biết cạn sâu
Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò 

5. Ra về bụng nhớ người thương
Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than! 

6. Ra về ruột nọ quặn đau
Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi? 

7. Rau muống bắt cuống rau răm
Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay 

8. Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta 

9. Rau răm hái ngọn còn tươi
Lạng nghe anh nói mấy lời mà cay
Kể chi những chuyện trước đây
Lòng em tưởng những núi này, non kia 

10. Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon 

11. Rèm xưa ba bức mành manh
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu 

12. Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Ðồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người quân tử lạc loài tới đây 

13. Rồng nằm bể cạn phơi râu
Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi 

14. Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu bực mình 

15. Ru con con ngủ cho rồi
Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân 

16. Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công 

17. Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa 

18. Rủ nhau xuống bể mò cua
Ðem về nấu quả me chua trên rừng
Em ơi chua, ngọt đã từng
Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau 

19. Ruộng đồng mặc sức chim bay
Nước sông lai láng cá bầy đua bơi 

20. Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm 

21. Rượu nằm trong nhạo chờ nem
Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình 

22. Rừng có mạch, vách có tai
Người trong chưa tỏ, người ngoài đã hay 

23. Rừng như biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao rả