Kiểm chứng được

Chúng ta đòi hỏi những nội dung có thể kiểm chứng được, điều đó có nghĩa là bạn chỉ được thêm những gì có nguồn đáng tin cậy vào trong bài viết. Nếu bạn không thể tìm ra các nguồn đáng tin cậy để xác minh thông tin mình cung cấp, nó không được phép đưa vào. Bạn phải trích dẫn nguồn tham khảo cho bất kỳ thông tin nào mình vừa đóng góp mà gây tranh cãi hoặc bị phản đối, cách tốt nhất là thêm một cước chú, như đã trình bày trong trang "Chú thích nguồn gốc" của sách hướng dẫn này. Việc trích dẫn giúp người đọc chứng thực được những gì bạn đã viết và có thể tìm thêm thông tin.

"Paris là thủ đô của nước Pháp" là một ví dụ để nói lên rằng không phải lúc nào cũng bắt buộc có chú thích nguồn gốc, bởi vì thông tin đó là một kiến thức quá phổ biến và mọi người biết rằng có đến hàng vạn nguồn có thể trích dẫn. Nó được tự động cho là điều hiển nhiên mà không cần giải thích.

Nếu có trang web nào có thể thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với độc giả của bài viết, chúng nên được liệt kê và liên kết đến trong mục "Liên kết ngoài". Những sách được quan tâm đặc biệt có thể liệt kê trong mục "Đọc thêm", nhưng chỉ với khi chúng chưa được sử dụng làm nguồn dẫn trong bài viết.

Không đăng nghiên cứu chưa công bố

Chúng ta không phải là nơi dành cho các nghiên cứu chưa được công bố — đó là các sự kiện, suy đoán, hoặc ý tưởng không đáng tin hoặc chưa được xuất bản. Điều này cũng áp dụng đối với bất kỳ sự tự phân tích hay tự tổng hợp các tài liệu đã công bố nào nhằm củng cố một luận điểm không có trong nguồn. Nguồn dẫn phải hỗ trợ trực tiếp cho nội dung. Ví dụ: tuyên bố "hầu hết các nhà khoa học máy tính tin rằng P ≠ NP" phải được hỗ trợ bởi một nguồn đáng tin cậy trong đó có ghi rõ ràng rằng hầu hết các nhà khoa học máy tính tin như thế, chứ không phải dùng năm nguồn dẫn khác nhau từ năm nhà khoa học máy tính đều nói là họ tin như thế mà không có tuyên bố nào ghi "hầu hết".

Những phép tính thông thường, bản dịch từ các ngôn ngữ khác và bản ghi chép trung thực từ một đoạn âm thanh hay phim đã ra mắt, nhìn chung không bị xem là nghiên cứu chưa được công bố.