1. Phải duyên phải kiếp thì theo
Cám còn ăn được, nữa bèo như anh 

2. Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam 

3. Phong lưu là cạm ở đời
Hồng nhan là bẫy những người tài hoa 

4. Phượng hoàng đậu nhánh vông nem
Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi
Ngã tư Chợ Gạo nước hồi
Tui chồng, mình vợ còn chờ đợi ai 

5. Phượng hoàng đậu nhánh sa kê
Ông thần ổng hổng vật mấy thằng dê cho rồi 

6. Phượng hoàng ở chốn cheo leo
Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà
Bao giờ gió thuận mưa hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng