Thường hai em một chơi với nhau. Cùng đứng hay ngồi, tay đung đưa theo nhịp câu hát:
Oẳn tù gì
Ra cái gì?
Ra cái này!
Cả hai cùng chìa một tay ra ở các dạng:
- Nắm tay là cái búa, chĩa hai ngón trỏ và ngón giữa là cái kéo, chỉ một ngón là cái dùi, xòe cả bàn tay là cái lá.
Theo quy ước sau đây mà định được thua:
- Búa nện được kéo, được dùi, nhưng lại bị lá bọc.
- Lá thua kéo vì kéo cắt được lá, dùi đâm thủng lá.
- Dùi khoan được lỗ kéo.