Hiên ngang mà đứng giữa đồng
Cầm cờ tập trận, rộn ràng tiến quân.