Cuộc thi dành cho cả làng, mỗi nhà là một đơn vị thi do người cao tuổi nhất đứng đầu, bàn định xem tạo hình con giống gì, cây cảnh hay loài vật. Vùng Bưởi có trò chơi nặn con giống bằng sáp.

Sáp ong nấu chảy nhuộm với các màu thiên nhiên như lá diễn, lá sấu, nghệ, hoa hiên...

Đổ sáp màu ra khuôn để nguội. Lúc nặn hơ sáp lên than hoa lấy vừa độ dẻo.

Tác phẩm là trí tuệ và tài hoa của tập thể gia đình. Phải giữ bí mật con giống dự thi cho đến khi đưa ra bày chấm giải.

Sân đình được kê các dãy bàn dài. Nghe trống dóng lên, các nhà đưa sản vật ra thi. Nào chậu quất trĩu quả vàng ươm, nào cây mai cổ thụ gốc sù sì hoa nở trắng muốt, nào sư tử vờn cầu, đại bàng độc lập, công múa xòe đuôi đủ màu sắc, lợn đàn, ... gà mẹ gà con... Lại có cả Tề thiên đại thánh, Thạch Sanh... Nặn con giống là cuộc thi mỹ thuật quần chúng.