Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.