Múa tôn giáo là hình thái múa được nảy sinh trong quá trình phát triển và nhu cầu của tôn giáo.

Congdongviet net -200330-165801.PNG

Việt Nam đã từng tồn tại 3 tôn giáo lớn là Phật giáo, Công giáo và Bà La Môn. Tuy không có nhiều điệu múa tôn giáo nhưng nó cũng định hình một hình thái riêng như múa chạy đàn, lục cúng, dâng hương, dâng hoa của Phật giáo; múa chắc, trống của Công giáo; múa Siva của Bà La Môn giáo...