Do hai nam diễn viên trang phục múa trình trò, mở đầu cho các đám rước theo nhịp chung của dàn bát âm. Một người gõ sênh tiền. Một người đánh mõ. Sênh tiền là nhạc khí dân tộc gồm ba thanh gỗ dẹt dài hai gang tay, chia làm hai bộ phận. Tay trái kẹp hai thanh gỗ chập vào nhau ở nơi cầm, mở ra dập vào theo nhịp. Thanh trên móc một chuỗi tiền đồng, khi rung vang lên âm kim. Thanh dưới có những rãnh sắc cạnh khía ngang, buộc chùm nhạc sóc, để khi thanh gỗ thứ ba cầm ở tay phải kéo lướt trên rãnh tạo ra tiếng lách cách âm mộc. Đánh sênh tiền cổ tay phải thật dẻo, khi đập rung các thanh gỗ, lúc gõ lên nhau, lúc lướt cạnh tạo ra tiếng gỗ, tiếng đồng chen nhau.

Mõ bằng gỗ mít khoét rỗng hoặc bằng củ tre tạo dáng con sò lớn, đánh dùi một.

Hai người vừa gõ, vừa rung nhạc cụ lại phải nhảy múa đối xứng với nhau, động tác uyển chuyển, lại có lúc nhảy lộn ngược chiều nhau.

Người múa mõ lộn khua mõ tứ phía, lúc đưa mõ lên gõ trên đầu, lúc quặt mõ gõ phía sau lưng, khi sang phải, lúc sang trái, khi cúi, khi ngửa, linh hoạt, dẻo dang... tạo được không khí sôi động, hấp dẫn người xem.