Đười ươi là một giống khỉ lớn. Môi đười ươi rất ngon nên thường được dùng để chế biến các món sơn hào dâng vua chúa. Tuy nhiên, ngày nay, giống thú này rất quý hiếm, vì vậy chúng ta cần phải ra sức bảo vệ.