Là tên gọi chung của cuộc vui tổ chức mừng tuổi thọ: “tiệc thọ” nhấn mạnh ở liên hoan ăn uống, “lễ chúc thọ” là của con cháu hay người dưới mừng thọ người trên. Phạm vi mời nhiều ít tùy theo mức tuổi được mừng, và khả năng của gia đình. thường có quà mừng bằng hiện vật, hay bằng những câu đối, bài thơ, bức trướng chúc tụng của bằng hữu hay họ hàng, con cháu. Có thể hát góp vui.