Lễ này được coi là quan trọng nhất không thể bỏ qua. Chọn được ngày tốt, gia chủ nhờ một người nào đó trong họ, vợ chồng song toàn, lắm con nhiều cháu làm ăn phát đạt để đưa cái nóc lên gian chính giữa. Trong khi làm lễ, đoạn cái nóc đó được buộc hai cành lá thiên tuế, một vài vuông vải đỏ hay vóc đại hồng có vẻ hình bát quái, quyển lịch Tàu hay sách chữ nho.