Lễ hoàn thành hay còn gọi là lễ lạc thành, lễ cài sào: gia chủ làm lễ cúng gia tiên rồi gác thước tầm lên hai đầu cột cái của gian chính giữa. Lễ này tổ chức ăn uống mời bà con họ hàng, khách gần tới dự. Những người được mời thường đem tiền, câu đối, pháo đến chúc mừng gia chủ.