Địa điểm:
- Khu 16 tháng 01 âm lịch hàng năm.

Phần lễ:
Diễn ra trong 3 ngày:
- Ngày 13 tháng 01: Lễ khai Quang tại khu mộ, đền thờ và mộ thân mẫu của vua Mai.
- Ngày 14 tháng 01: Lễ yết cáo tại khu mộ, đền thờ và mộ thân mẫu của Vua Mai.
- Ngày 15 tháng 01: Đại tế
- Buổi sáng: các làng trong vùng rước kiệu về đến vua Mai để hội tế theo nghi lễ của triều đình.
- Buổi chiều: Lễ dâng hương tại mộ và lễ tạ tại đền.

Phần hội:
- Diễn ra trong 4 ngày: 14-15-16-17
- Các trò chơi dân gian xưa : Đấu vật, đua thuyền, hát văn, hát đối, hát ví, đánh đu, leo cột mỡ, đi cầu kiều, cướp cờ, đánh cờ... Trong đó đua thuyền là vui vẻ, độc đáo nhất, còn các trò chơi như đấu vật, hát đối, đấnh đu là kéo dài ngày nhất.
Lễ hội đền Cờn