Thời gian: 15/7 âm lịch.
Địa điểm: Các làng biển thuộc Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Đặc điểm: Lễ cúng tống ôn và dịch bệnh lúc chuyển mùa. Rước “Long Chu” từ đình ra bến nước, rồi đẩy thuyền bè trôi ra sông, biển. Trò vui dân gian: hát bộ, hò khoan, xô cộ...