La Vang thuộc thị xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, cách quốc lộ 1A chừng 5km về phía Tây, cách thị xã Đông Hà 18km về phía Tây Nam, nhà thờ Thiên Chúa giáo La Vang đã được cấp lên bậc “Vương Cung Thánh Đường”. Đây là một trong bảy nơi trên thế giới Đức mẹ Đồng Trinh xuất hiện. Chính vì vậy nơi đây đã được tín đồ Thiên Chúa giáo trong nước và trên thế giới biết đến với sự cung kín rất lớn, hàng năm vào ngày 18/5 Dương lịch đều có tổ chức “Kiệu”, “Kiệu” được tổ chức vào những năm chẵn lớn hơn những năm lẻ, cứ 3 năm một lần thì gọi là “đại hội” và “Kiệu” 100 năm thì lớn hơn “Kiệu” 40 năm, 50 năm. Năm 1998, ở đây đã được tổ chức cuộc hành hương kỷ niệm 20 năm Đức mẹ hiện hình tại La Vang và đã có hơn 20 vạn lượt giáo dân cùng quan khách tham dự. Đây thực sự là một lễ hội độc đáo ở Quảng Trị.

Lễ hội hành hương La Vang

Theo truyền khẩu, bắt đầu từ 1864, đã có 30 giáo dân Cổ Vưu tổ chức hành hương La Vang và những cuộc hành hương như thế diễn ra hằng năm với số giáo dân tham dự càng lúc càng đông biến cuộc hành hương La Vang cấp giáo xứ (Cổ Vưu) thành giáo hạt (Dinh Cát).[6]

Từ khi nhà thờ ngói được dựng, hàng năm vào ngày 15 tháng 8 tại La Vang thường tổ chức lễ hội hành hương, gọi là "Kiệu" (cứ 3 năm lại có một "Kiệu" lớn, gọi là "Đại hội La Vang"). Người hành hương về nơi này có thể mua được lá cây vằng, một loại lá thường dùng sắc thuốc hoặc uống mát, lành và có khả năng kháng khuẩn, rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh nở. Không những thế, khách thập phương đến đây là để hành hương và cầu xin những ơn lành mà người Công giáo tin rằng Đức Bà sẽ ban ơn như ý.

Sau một thời gian gián đoạn, từ năm 1990, chính quyền địa phương đã cho phép hành lễ tại đây trở lại. La Vang đã trở thành thánh địa hành hương quan trọng nhất của người Công giáo Việt Nam, hàng năm có hơn nửa triệu người về hành hương, như năm 2008 [11]. Đại hội La Vang 30 sẽ vào năm 2014 (cứ sau 2 năm hành hương có 1 Đại hội).

Bên cạnh đó, người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn tổ chức các Đại hội Thánh Mẫu để tôn kính Đức Mẹ La Vang.