Thời gian: 30/12 - 5/1 âm lịch.
Địa điểm: Lai Châu.
Đặc điểm: Ngày hội xuân của người Lào ở Lai Châu.

Lễ hội mùa xuân của người Lào ở Lai Châu cầu khấn thần sông, thần núi, ông bà, tổ tiên phù hộ cho con cháu làm ăn thuận lợi. Lễ cúng do thầy cúng đảm nhiệm, lễ rước mâm cúng từ làng ra rừng. Từ mùng 1 đến mùng 5 tết vui chơi múa hát tại bản, chơi trò ném còn, đánh quay, uống rượu cần.