Địa điểm: Đền Vạn Lộc - Thị xã Cửa Lò.
Thời gian: Hai ngày 14 và 15 tháng giêng
âm lịch.

Phần lễ:

- Chiều ngày 14 tháng Giêng: Tiến hành lễ khai trương tẩy uế
- Tối ngày 14 tháng Giêng: Lễ yết cáo
- Sáng ngày 15 tháng Giêng: Lễ đại tế; Rước bài vị sắc phong của Thái uý Nguyễn Sư Hồi; Rước bằng di tích lịch sử văn hoá.

Phần hội có các hoạt động:
Cắm trại, chơi cờ thẻ, cờ người, đu tiên, chọi gà, bóng chuyền, văn nghệ.