Địa điểm: Tại đền thờ Cương Quốc công Nguyễn Xí - xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc - Nghệ An.
Thời gian: Ngày 30 tháng giêng và ngày 01 tháng hai âm lịch (nếu tháng giêng thiếu thì tổ chức vào ngày 29)

Phần lễ:
- Chiều ngày 30 tháng giêng âm lịch: Lễ khai quang tẩy uế
- Tối 30 tháng giêng: Lễ yết cáo
- Sáng 01 tháng hai: Lễ đại tế, dâng hương tại đền thờ và lăng mộ
- Chiều ngày 01 tháng hai: Tiếp tục làm lễ tại di tích, các thế hệ con cháu dâng hương, cầu phúc, cầu tài, lễ tạ.

Phần hội:

- Đêm ngày 30 tháng giêng: Tổ chức đốt pháo bông, biểu diễn văn nghệ.
- Sáng ngày 01 tháng hai âm lịch: Tổ chức rước kiệu: Rước sắc phong của Cương Quốc công Nguyễn Xí.
- Các hoạt động: Giao lưu văn nghệ, chọi gà, đu tiên, cờ người, cờ thẻ, đấu vật, bóng đá, bóng chuyền, kéo co.