Địa điểm: Tại đền Hồng Sơn - phường Hồng Sơn, thành phố Vinh - Nghệ An.
Thời gian: Hàng năm tại đây có Ba lễ hội lớn diễn ra:
- Ngày 02 và 03 tháng ba âm lịch: Ngày giỗ Đức thánh Mẫu Liễu Hạnh.
- Ngày 09 và 10 tháng ba âm lịch: Ngày giỗ Vua Hùng.
- Ngày 19 và 20 tháng tám âm lịch: Ngày giỗ Trần Hưng Đạo.

Phần lễ:
- Chiều ngày 03 tháng ba âm lịch: Lễ yết cáo
- Ngày 03 tháng ba âm lịch Đại tế lễ tại đền
- Chiều ngày 09 tháng ba âm lịch: Lễ yết cáo
- Sáng ngày 10 tháng ba âm lịch Đại lễ tại đền
- Chiều ngày ngày 10 tháng ba âm lịch: Lễ tạ
- Chiều ngày 19 tháng tám âm lịch: Lễ yết cáo
- Sáng ngày 20 tháng tám âm lịch: Lễ mít tinh kỷ niệm rước kiệu từ địa điểm mít tinh về đền, sau đó đại yết lễ tại đền
- Rước kiệu từ đền về các di tích
- Chiều ngày 20 tháng tám âm lịch: Lễ tạ

Phần hội:
- Có các trò chơi dân gian: Chọi gà, cờ thẻ, cờ người.
- Thể thao: Bóng chuyền, bóng bàn.
- Văn hoá văn nghệ: Hát chầu văn, hát dân ca Nghệ Tĩnh.