Lễ hội đền Cờn là một lễ hội vùng của tỉnh Nghệ An. Trước đây, lễ hội mở từ ngày 15 tháng chạp đến 30 tháng giêng âm lịch hàng năm. Nay được tổ chức trong ba ngày 19-20-21 tháng giêng âm lịch hàng năm.

Lễ rước kiệu tại đền Cờn

Phần Lễ:
- Chiều 19 tháng giêng âm lịch lễ Yết Cáo
- Đêm 19 tháng giêng âm lịch lễ Yên Vị
- Sáng 20 tháng giêng âm lịch:
- Rước kiệu từ đền trong ra đền ngoài và rước kiệu từ đền ngoài vào đền trong (hai đường thuỷ - bộ)
- Đại lễ tại đền trong
- Chiều 21 tháng giêng âm lịch lễ tạ.
 
Phần Hội:
Diễn ra từ sáng 19 tháng giêng đến tối ngày 21 tháng giêng âm lịch.
- Các trò chơi dân gian: cờ thẻ, cờ người, chọi gà.
- Thể thao: đua thuyền truyền thống, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn.
- Văn hoá, văn nghệ: biểu diễn văn nghệ, hát chầu văn, trích đoạn tuồng chèo.