Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, vào đầu thế kỷ thứ 18, vùng đất An Hòa - Phước Quang là Một vùng biển đầm lầy nước mặn, qua biến đổi của thiên nhiên, vùng đất này đã được phù sa bồi đắp bởi các nhánh sông Kôn trở thành vùng đất trù phú, người dân sinh cơ lập nghiệp trở thành cảng thị nước mặn lớn nhất xứ Đàng Trong, là nơi giao lưu mua bán tấp nập trên bến dưới thuyền của khách hàng trong và ngoài nước.
 
Cũng chính nơi đây các vị tiền nhân đã xây dựng ngôi chùa Thờ Bà Tiên hậu Thánh Mẫu, Bà Thai sanh bảo sản và Thần Hoàng để tưởng nhớ những người có công xây dựng Cảng thị nước mặn, phù hộ những người đi biển cầu mưa thuận gío hòa, sinh cơ lập nghiệp.

“Phố xưa voi ngựa thuyền neo cảng
Bến cũ đình chùa khách viễn phương”

Từ đó đến nay hàng năm người dân An Hòa - Phước Quang cứ đúng ngày mùng 2 tháng 2 đều tổ chức lễ hội đô thị nước mặn để tưởng nhớ những người có công khai sinh lập địa cảng thị nước mặn này. Lễ hội Đô thị nước mặn năm nay được tổ chức trang trọng mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Ngoài phần lễ đúng theo qui định của nhà nước, phần hội được tổ chức với nhiều môn thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống như thi đấu giao hữu bóng chuyền giữa các xã trong huyện và các trò chơi dân gian như đập ấm, đi cà kheo, nhảy bao bố... đã thu hút hàng ngàn lượt người dân đến tham gia lễ Hội. Ngoài ra còn tổ chức 3 đêm hát tuồng phục vụ nhân dân trong xã.