Thời gian: Diễn ra trùng với tết Nguyên Đán của người Việt.
Địa điểm: Tại phường B'Lao, thị xã Bảo Lộc.
Đối tượng suy tôn: Giàng.
Đặc điểm: Là lễ cầu mưa thuận gió hòa, ngăn thú rừng không cho chúng phá nương, phá rẫy.

Congdongviet net -200401-100011.PNG

Lễ cúng cơm mới là một trong những lễ hội truyền thống của người Mạ, Cơ Ho tại phường B'Lao, thị xã Bảo Lộc. Ngày lễ này gần như trùng với tết Nguyên Đán của người Việt. Họ làm lễ để cầu mưa thuận gió hòa, ngăn thú rừng không cho chúng phá nương, phá rẫy. Cúng lúa mới, cơm mới cũng là để con cháu biết quý hạt thóc, hạt gạo. Lễ cúng gồm có: gạo thơm mới, ché rượu cần, gà trống giò, heo đực thiến và các loại thú rừng bẫy được.

Lễ hội bắt đầu bằng việc khấn Giàng của thầy cúng, kế đến là tục vẩy rượu để chúc mọi người. Cuối cùng là uống rượu, hát tình ca, trường ca và tâm pớt(dân ca Mạ, Cơ Ho) trong tiếng cồng chiêng rộn rã. Lễ hội kéo dài suốt đêm cho đến sáng hôm sau.