Gia chủ để lễ vật trên miếng đất chọn làm nhà. Sau này gia chủ mới đi mời thợ đến bàn việc làm nhà.