Thời gian: 18/5 âm lịch, hoặc vào các dịp hạn hán đe dọa
Địa điểm: Tháp Poklông Garai và Pôrôme tỉnh Ninh Thuận
Đối tượng suy tôn: Thần Nông

Đặc điểm: Thầy cúng và người dân địa phương lên tháp lễ thần nông để cầu mưa, cầu xin thần linh phù hộ cho mùa màng bội thu. Lễ vật dâng cúng tế thần có con trâu trắng.