Cúng báo gia tiên để dọn về nhà mới và được kê gia cụ vào nhà.