Làng Bứa - Làng Sinh hay làng Nhân Thanh hay Xã Tiền Phong huyện Vũ Thư. Cuối thế kỷ XIX quân kháng chiến chống Pháp của Lãnh Bí đụng độ với quân Pháp. Quân hai bên chết nhiều. Sau trận đánh dân làng nghĩ rằng có nhiều ma.

Chùa Chành thuộc làng Tú Vinh

Chùa Mai thuộc làng Trường Mại, nay thuộc xã Tiền Phong

Sông Bo: tức khúc sông Trà Lý thuộc địa phận làng Bo (Làng Bồ Duyên) một thời có nhiều cá giải

Làng Đoan Túc nay thuộc Xã Tiền Phong huyện Vũ Thư