Làng nghề chẻ tăm hương Phú Lương Thượng xã Quảng Phú Cầu là nghề truyền thống có từ lâu đời.

Trong thời kì bao cấp, nghề này còn đơn giản chưa được phát triển, mức tiêu thụ và thu nhập của người dân còn hạn chế. Những năm gần đây, làng nghề phát triển mạnh, giải quyết hầu hết số lao động trong làng và lan dần sang cả xã Quảng Phú Cầu. Sản phẩm làm ra tuy nhỏ, dễ làm nhưng đòi hỏi ở người làm sự kiên trì nhẫn nại và nó không thể thiếu được trong đời sống tâm linh của người dân Á Đông. Đến nay, sản phẩm tăm hương xã Quảng Phú Cầu đã chiếm một số vị trí quan trọng trên thị trường trong nước và các nước lân cận.

Cùng với Phú Lương Thượng số làng nghề sản xuất tăm hương được công nhận là 03 làng: