Trang sức phụ nữ bằng vàng, bạc, hình tròn nhỏ đeo tai (cổ).