Tên dân tộc: Hrê (Chăm Rê, Chom Krẹ, Lùy...).
Dân số: 113.111 người (năm 1999).
Ðịa bàn cư trú: Phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Bình Ðịnh.

Congdongviet net -200330-161820.PNG

Phong tục tập quán: Thờ nhiều thần linh, "già làng" có uy tín cao và đóng vai trò quan trọng. Hình thức gia đình nhỏ rất phổ biến ở dân tộc này. ở nhà sàn.

Ngôn ngữ: Thuộc ngôn ngữ Môn - Khmer.

Văn hoá: Có lễ hội đâm trâu, thích sáng tác thơ ca. Ka Choi và Ka Lêu là làn điệu dân ca quen thuộc của đồng bào. Nhạc cụ đa dạng: đàn Brook, Ching Ka La, sáo Ling La...

Trang phục: Mặc quần áo như người Kinh, riêng cách quấn khăn, trùm khăn vẫn như xưa.

Kinh tế: Làm lúa nước và chăn nuôi. Nghề đan lát khá phát triển.