Thời gian: 15/8 âm lịch.
Địa điểm: Tại nhà và khuôn viên của trưởng bản, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Đối tượng suy tôn: Thanh Quan.
Đặc điểm: Thi giã cốm, lễ dâng nàng trăng, lễ gọi nàng trăng xuống chơi, hát giao duyên, múa dệt cửi, hát nôm Tày.