Thời gian: 7 - 11/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Nguyễn Khoan (Sứ quân thế kỷ 10).
Đặc điểm: Thi vật: người đoạt giải cuối cùng (sau 5 ngày) phải ôm giải cắm đầu chạy khỏi làng mới được ngoái cổ lại nhìn.

Congdongviet net -200402-221731.PNG